Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Η σειρά 00Α στα Ελληνικά χαρτονομίσματα

Στα ελληνικά χαρτονομίσματα μετά το 1964 η αρίθμησή τους ξεκινά από το 01Α 000001 ως το 01Α 999999 και συνεχίζει με το 01Β 000001.... Μετά πάει στο 02Α 000001 (2η σειρά) κοκ.
Δηλαδή κάθε σειρά απαρτίζεται από 1*24*999999=24 εκατομμύρια κομμάτια περίπου. Αριθμός 1.000.000 δεν είναι γνωστό αν έχει υπάρξει για όλα τα χαρτονομίσματα και τις σειρές, αν και είναι γνωστές μερικές περιπτώσεις.

Πέρα από τους παραπάνω αύξοντες αριθμούς υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι η 00Α. Η σειρά αυτή αποκαλείτε συμπληρωματική (replacement notes ή star notes) για τα αμερικάνικα δολάρια.

Σκοπός αυτών των χαρτονομισμάτων είναι να αντικαταστήσουν τα κακέκτυπα χαρτονομίσματα που έχουν ήδη αύξοντα αριθμό. Χαρτονομίσματα που περιλαμβάνουν αυτή τη σειρά έχω υπόψη τα παρακάτω χωρίς βέβαια να αποκλείω τα υπόλοιπα
Αν γνωρίζει κάποιος και άλλα χαρτονομίσματα με 00Α ας απαντήσει στο άρθρο.

 Κατάλογος Ελληνικών Χαρτονομισμάτων 1822-2992

The serial number 00A of Greek banknotes


All Greek banknotes’ serial numbers, issued after 1964, starts from 01A 000001 to 01A 999999 and goes on with 01B 000001 etc. Then it goes to 02A 000001 (2nd series) and continues. That is every series is consisting of 1*24*999999=24 million pieces approximately (Greek alphabet has 24 letters). Serial number with 1000000 is not known for all banknotes but I have seen one 500 dr of 1968 with it.

Except from the regular s/n there is a special s/n, which starts with 00A. The banknotes with this series are called replacement or star notes for the US dollars. The purpose of these notes is to replace any misprint banknote. I have seen the following notes with series of 00A:

100 dr 1966 , 500 dr 1968, 1000 dr 1970 ,

100 dr 1978, 500 dr 1983, 10000 dr 1995

I presume that also this kind of s/n have the rest banknotes:

50 dr 1964, 100 dr 1967, 50 dr 1978,

5000 dr 1984, 1000 dr 1987, 200 dr 1996,

5000 dr 1997,

If someone has seen the above banknotes let inform the rest of us too.

 Catalogue of Greek Paper Money 1822-2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου