Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Catalogue of Greek Paper Money 1822-2002 Κατάλογος Ελληνικών Χαρτονομισμάτων

 
Starting from 1822, with the introduction of bonds in grossi and coming to an end in 2002 when the Euro was introduced, Greek banknotes have a history of 180 years. Over 300 different banknotes have circulated in Greece and if the varieties are also included, their total number rises up to almost 600. Considering how fragile a material paper is, it is only natural that older banknotes are hard to come by; in some cases there may be very few left. Consequently, a complete collection of all Greek banknotes is difficult to achieve within reasonable financial limits. Nevertheless, it is absolutely rewarding, for anyone interested, to invest their leisure time in collecting and studying Greek banknotes.

   This catalogue serves two purposes: First, to record and describe as thoroughly as possible, the spectrum of Greek banknotes, their varieties included. Thus, any new collector will be able to form a clear idea of the range of Greek banknotes in advance, and thereupon make their own choices. For more experienced collectors this catalogue will, hopefully, serve as a valuable resource for further study and, possibly, add new information.

   The second purpose of this catalogue is to classify the banknotes in terms of rarity depending on their condition. The degree of difficulty to find and acquire a banknote of certain condition defines the rarity rate of the particular item on the rarity scale. Naturally, the rarer the banknote, the more expensive it is.

   My aim is that this catalogue will contribute to enhancing the relative feedback for collectors and also illustrate the rarity of Greek banknotes in the present collectors’ market.


The catalogue is a paperback edition, printed in black and white. It consists of 400 pages and it is bilingual (Greek & English). For purchasing it, please send an email to the author (greeknotes@gmail.com).
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------- ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
Ξεκινώντας από το 1822 με την κυκλοφορία ομολογιών σε γρόσια και τελειώνοντας το 2002 με την αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ, το ελληνικό χαρτονόμισμα καταγράφει μια ιστορία 180 ετών. Εκδόθηκαν ή κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα πάνω από 300 διαφορετικά χαρτονομίσματα και αν υπολογιστούν και οι διάφορες ποικιλίες που υπήρξαν, ο συνολικός αριθμός τους πλησιάζει τα 600. Εφόσον το χαρτί είναι ένα εύκολα φθαρτό υλικό, είναι επόμενο τα παλαιότερα χαρτονομίσματα να είναι δυσεύρετα ή ακόμα και να έχουν απομείνει ελάχιστα δείγματα από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μια σχεδόν πλήρης συλλογή με όλα τα ελληνικά χαρτονομίσματα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα σε λογικά όρια κόστους. Παρόλα αυτά αξίζει κάποιος να αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του στη συλλογή και την έρευνα των ελληνικών χαρτονομισμάτων.
Ο σκοπός του παρόντος καταλόγου είναι διπλός. Πρώτον, να χαρτογραφήσει και να περιγράψει όσο το δυνατόν περισσότερο το σύνολο των ελληνικών χαρτονομισμάτων, μαζί με τις ποικιλίες τους. Έτσι ο νέος συλλέκτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων το πλήθος των χαρτονομισμάτων και αναλόγως θα κάνει τις
επιλογές του. Ο πιο προχωρημένος συλλέκτης θα έχει ένα εγχειρίδιο στα χέρια του για περαιτέρω μελέτη, που θα του αποκαλύψει πληροφορίες που ίσως δεν γνώριζε.
Ο δεύτερος σκοπός είναι να καταγραφεί ο βαθμός σπανιότητας των χαρτονομισμάτων ανάλογα με την κατάσταση τους. Ως βαθμός σπανιότητας θεωρείται το κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να αποκτήσει ένα χαρτονόμισμα κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης. Φυσικό είναι ότι όσο πιο σπάνιο είναι ένα χαρτονόμισμα τόσο και πιο ακριβό είναι.
Φιλοδοξώ λοιπόν με τον παρόντα κατάλογο να συμβάλλω αφενός στην καλύτερη ενημέρωση των συλλεκτών και αφετέρου να δώσω μια εικόνα της σπανιότητας των ελληνικών χαρτονομισμάτων στη σημερινή συλλεκτική αγορά.

Ο κατάλογος περιέχει 400 ασπρόμαυρες σελίδες με μαλακό εξώφυλλο. Είναι γραμμένος στα Ελληνικά και Αγγλικά. Για να τον προμηθευτείτε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα στο email (greeknotes@gmail.com)
http://www.theibns.org/joomla/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου